Děti v pohybu - Sporťáček

Od září jsme pro dětičky připravili VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK!

Základy gymnastiky, míčové hry, rozvíjení základních dovedností, jako je obratnost, rychlost a to vše formou her a soutěží.

Pro kluky i holky od 5 let!

- připravujeme -

Rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzu se děti naučí základy správného pohybu – jak ovládatsvé tělo, běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, základy gymnastiky. Dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, získají základ pro pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Pohyb je v životě dětí velmi klíčový pro jejich správný růst a vývoj.

Sportovní aktivity napomáhají k rozvoji pohybových dovedností dítěte a zároveň ho učí respektu k druhým, udržovat pozornost a rozvíjet týmového ducha.

Děti si utvářejí vztah k pohybu již od nejútlejšího věku. Jděte jim příkladem a ukažte jim, že pohyb a později i sport je součástí zdravého životního stylu.

Důležitý je rovněž dětský kolektiv, který motivuje k pokrokům, dává příležitost osvojit si sociální dovednosti a učit se disciplíně a fair play.

U nás je základním pravidlem přistupovat k pohybu jako k zábavě!

kurzovné - 1.400,- Kč - pololetí - můžete přijít vyzkoušet v průběhu ZÁŘÍ - cena jedné lekce na ukázku - 65,- Kč

REGISTRACE ZDE

 

Mgr. Alena Rauová
Tel: 605 529 662
Email: alena.rauova@seznam.cz
Kancelář studia J&A
Email: studiojaa@seznam.cz
Pohybové studio J&A Plzeň
U Trati 33
301 00 Plzeň
Rezervace:
Tel. 731 084 674
Informace:
Tel. 605 529 662

           nadace  MASAZE EVA
 mutlisport  SKOLA  SNEZENKY  MASAZE